Hakkımızda
 

PERSONEL DEVAM KONTROL YAZILIMI (APDKS)

Amatis Personel Devam Kontrol Sistemi (APDKS) Kart Okuyucu , Parmak İzi Okuyucu , Yüz Tanıma veya İris Tanıma Cihazları ile alınan personel giriş çıkış kayıtlarını cihazlardan okuyup veritabanına kaydeder. Personel için tanımlanmış vardiya bilgisini baz alarak personel puantajını hesaplar. Hesaplanan personel puantaj verisini Eta, Logo, Link gibi muhasebe programlarına aktarabilir. Hesaplanan puantaj verileri üzerinden; ücret tanımları, fazla mesai tanımları, avanslar, izin tanımları, ek ödeme ve kesintileri hesaba katarak dönemlik maaş hesaplaması yapar. Hesaplanan maaş bilgisinin dökümünü alır ve arşivler. Böylece hem hatasız ve kolay bir şekilde personel maaş hesaplama işlemini gerçekleştirmiş hem de tüm hesaplama geçmişinizi kayıt altına almış olursunuz.

APDKS Giriş Ekranı

Program girişinde Kullanıcı Adı ve Şifre istenir.

pdks

APDKS programının Personel bilgileri giriş ekranından, personele ait çalışma bilgileri, sicil numarası (Maaş Hesaplaması için Eta, Logo, Link, LKS vb. gibi bodro programına aktarım yapılacak numara, kart numarası, departman bilgileri, idari bilgileri girilir. Bu girilen bilgiler PDKS programı için gereklidir. Diğer bilgiler; kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, beden ve zimmet bilgileri, ücret bilgileri gerekli olmamakla birlikte, insan kaynakları uygulamaları ve eksiksiz bir veritabanı için girilmesinde fayda vardır. Aşağıda bu bilgilerin girildiği ekranlar yer almaktadır.

pdks

Personel Bilgieri Ekranı

 

APDKS programı her tür işletmeye kolayca uyum sağlayabilmesi için parametrik yapıda tasarlanmıştır. Sistem ilk kurulumunda, tanımlamalar menüsünden işletmeye özel tanımlar yapılır. Yapılan tanımlamalarda değişiklik oluşması durumunda yetkili kullanıcı bu bölümden gerekli düzenlemeleri yapar.

pdks

Tanımlamalar ve Parametreler Menüsü

 

İşletmenin çalışma tipleri ve bu çalışma tipleri için maaş hesaplama katsayıları, Puantaj Sütunları Tanımlama ekranından yapılır. Aynı ekrandan puantaj hesaplaması sırasında puantaj sütunlarının hangi sırada olacağı da ayarlanır.

pdks

Puantaj Başlıkları

 

pdks

Yıllık İzin Dilimleri

 

MAAŞ HESAPLAMA

Öncelikle Maaş Hesaplama işleminde kullanılacak parametreleri oluşturan veriler tanımlanmalıdır.
İzin tipleri (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık İzin vb.)
Günlük ya da Saatlik İzinler
Alacak Kesinti Tipleri (Avans, Yol Ücreti, Yemek Ücreti, Prim vb.)

APDKS programındaki diğer önemli tanımlama Vardiya Bilgisi Tanımlamadır. İşletmenin günlük çalışma şekli tanımlanır. Mesainin kaçta başladığı, kaçta sona erdiği, Erken Giriş, Geç Giriş, Erken Çıkış, Geç Çıkış Parametreleri, Normal Çalışma Süresi tanımlanır. Ardından günün 24 saatlik dilimi için çalışma parametreleri tanımlanır. Böylece personel günün hangi zamanında çalışırsa çalışsın, ilgili saatteki çalışması için nasıl hesaplama yapacağı sisteme bildirilmiş olur.

pdks

Vardiya Bilgisi Tanımlama Ekranı

 

Vardiya tanımlaması yapılmasının ardından toplu olarak veya tek tek tüm personel için çalışma takvimi tanımlanır.

pdks

USB Parmak İzi Okuyucu

 

Yeni parmak izi kaydı yapılırken, programın çalıştığı bilgisayara takılan USB parmak izi okuyucu ile parmak izi kaydı alınır ve program veritabanına kaydedilir. Program veritabanına kaydedilen parmak izi kayıtları, tek tuşla TCP/IP protokolü kullanılarak cihazlara gönderilir. Cihaz farklı bir lokasyonda bulunsa dahi internet üzerinden cihaza erişebilir. Parmak izi kaydını cihaza yüklerken istenilen parmak izlerinin istenilen cihazlara yüklenmesi mümkündür.

Doğrudan USB Parmak izi okuyucu cihaz ile iletişim kurarak parmak izi kaydını APDKS veritabanına kaydeden, klasik masa üstü yazılımlarının çok ötesinde tasarlanmış Parmak İzi Tanımlama Ekranı.

pdks

USB den Parmak İzi Kayıt Ekranı

 

CİHAZ TANIMLAMA

Program cihazlarla TCP/IP protokolü üzerinden haberleşir, cihazlar en yakın switch portuna CAT5 veya CAT6 kablo ile bağlanır. Cihazlardan programın çalışacağı bilgisayara kadar kablo çekmeye gerek yoktur. Her cihaz TCP bağlantıyı destekler ve kendi IP adresine sahiptir. Sistem aynı anda hem Yüz Tanıma hem Parmak izi Okuyucu hem Proxymity Kart Okuyucu hem Mifare Kart Okuyucu hemde HID Kart Okuyucu cihazlarla iletişim kurabilir. Cihaz tanımlama ekranında ilgili cihazın tipinin belirtilmesi yeterlidir. APDKS yazılımı ilgili tüm cihazların bağlantı protokollerini otomatik tanıyacaktır.

pdks

Cihaz Tanımlama Ekranı

 

Tanımlanan cihazlar gruplanabilir. Böylece işletmenizin tüm kapılarına ve yemekhanesine cihaz takılı iken; yemekhanedeki cihazları yemek sayılarını almak, kapılardaki cihazların geçiş kayıtlarını tutmak için kullanırken, işletme girişinizdeki cihazları puantaj hesaplama işlemi için kullanabilirsiniz.

pdks

Cihaz Grupları Tanımlama Ekranı

 

Hareketler ekranındaki aktar butonuna basılarak giriş çıkış kayıtları tanımlı tüm cihazlardan tek tuşla okunur ve sisteme aktarılır. İstenirse belirli aralıklarla kayıtların otomatik çekilmesi sağlanır.

Yetkili kullanıcılar; kartını evde unutanlar ya da parmak izini okutmayı unutanlar için kayıt ekleme, silme ya da değiştirme gibi işlemleri yine bu ekrandan yaparlar.

pdks

Hareketleri İzleme, Değiştirme ve Raporlama Ekranı

 

Personellerinizin işletmeye gelip gelmediğini pivot rapor ekranından rahatlıkla görebilirsiniz. Burada yer alan 1 sayısı o personelin o gün işletmeye gelip cihaza kendini göstermesi (kart okutma, parmak izi okutma, yüz tanıtma vb.) anlamına gelir. Eğer mevcut alan boş ise personelin o gün işletmeye gelmediği yada gelipte mevcut cihaza kendini tanıtmadığı anlamına gelir.

pdks

Günlük Hareketler Pivot Raporu

 

Personel maaş hesaplamasında kullanılan tüm veriler tek ekrandan rahatlıkla izlenebilir. Dönem içerisindeki Normal Çalışma süresi, Devamsızlığı, Maaşta Yer alan Kesinti ve Ek Ödemeleri aynı ekranda görmek mümkündür.

Aşağıda Puantaj Tanımlama Ekranı, Günlük Puantaj ve Dönemlik Puantaj örnek ekranları yer almaktadır.

pdks

Puantaj Dönemi Oluşturma Ekranı

 

pdks

Aylık ve Günlük Puantaj Ekranı

 

pdks

Dönemlik Puantaj Genel Gösterim Ekranı

 

pdks

Dönemlik Puantaj Döküm Ekranı

 

pdks

Personel Kartı Tasarlama Ekranı (Aynı anda birden fazla farklı tasarım yapılabilir)

 

pdks

Personel Kartı Basma Ekranı (PVC Kart Yazıcılar İçin)

 

APDKS Personel Devam Kontrol Sistemindeki tüm ekranlardan istenilen veriler tek tuşla Excel'e aktarılabilmektedir.

 

 

KATEGORİLER

* Yazılımlarımız

** Personel Devam Kontrol

** Geçiş Kontrol Sistemi

** Yemekhane Kontrol Sistemi

** Otel Otomasyon Sistemi

* Cihazlarımız

** İris Tanıma

** Yüz Tanıma

** Parmak İzi Tanıma

** Kart Tanıma

** 3G Kart Tanıma

* Kart Baskı

* Referanslarımız

* İletişim